e-learningový portál Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Přihlašování do systému Moodle :
Přihlášení se provede pomocí Vašeho přiděleného přihlašovacího jména a hesla.

Heslo zůstává stejné jako při přihlašování do školní sítě.

Nastavení se aktualizuje ze školní sítě. Po prvním přihlášení je nutné si upravit profil. V profilu je potřeba upravit emailovou adresu (je nutné potvrdit její změnu) a upravit Vaše město a zemi.

V případě nejasností kontaktujte správce sítě.